HerstellerProduktGröße (LxBxH)InterfaceFreq.tol.Freq.tol./t°COper.temp.I@3V Typ.VCLKVDDCalendarClockAEC-Q200
EPSONRA-4574SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.500µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSYes
EPSONRTC-4543SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C1.000µA1.4 to 5.5V2.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-4574SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.500µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4571SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.320µA1.1 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-4543SB B11.6 x 8.0 x 2㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C1.000µA1.4 to 5.5V2.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4571LC B3.6 x 2.8 x 1.2㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.320µA1.1 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4574LC B3.6 x 2.8 x 1.2㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.350µA1.3 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4575LC B3.6 x 2.8 x 1.2㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.320µA1.3 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-4574NB B6.3 x 5.2 x 1.4㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.500µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-4701NB B6.3 x 5.2 x 1.4㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.500µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4571NB B6.3 x 5.2 x 1.4㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.320µA1.1 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-4574JE B7.3 x 6.2 x 1.5㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.500µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-4701JE B7.3 x 6.2 x 1.5㎜3-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.500µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4045SA AA10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.480µA1.15 to 5.5V1.7 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4045SA AC10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+/- 5ppm@+25°C-40 to 85°C0.480µA1.15 to 5.5V1.7 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4803SA AA10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803SA UA10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+/- 1.9 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803SA UA10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+/- 3.4 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803SA UB10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+/- 3.8 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803SA UB10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+/- 5 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803SA UC10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+/- 3.8 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803SA UC10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+/- 5 ppm-30 to 70°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803LC AA3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803LC UA3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+/- 1.9 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803LC UA3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+/- 3.4 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803LC UB3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+/- 3.8 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803LC UB3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+/- 5 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803LC UC3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+/- 3.8 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4803LC UC3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+/- 5 ppm-30 to 70°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-4045NB AA6.3 x 5.2 x 1.4㎜4-Wire SPI+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.480µA1.15 to 5.5V1.7 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4045NB AC6.3 x 5.2 x 1.4㎜4-Wire SPI+/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.480µA1.15 to 5.5V1.7 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4581NB B6.3 x 5.2 x 1.4㎜4-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.400µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4035SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.350µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4035SA AA10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.350µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4035SA AC10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.350µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4035LC B3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.400µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4035LC AA3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.400µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-4035LC AC3.6 x 2.8 x 1.2㎜4-Wire SPI+/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.400µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRA-4565SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜4-Wire SPI+5 +/- 23ppm@+25°C-40 to 125°C0.500µA1.5 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSYes
EPSONRA8900CE UA3.2 x 2.5 x 1.0㎜I2C+/- 3.4 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.700µA1.6 to 5.5V2.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSYes
EPSONRA8900SA UA10.1 x 7.4 x 3.3㎜I2C+/- 3.4 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.700µA1.6 to 5.5V2.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSYes
EPSONRX-8564LC B3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.275µA1.3 to 5.5V1.8 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8571LC B3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.220µA1.3 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8731LC B3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.350µA1.3 to 5.5V1.8 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8803LC AA3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803LC UA3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+/- 1.9 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803LC UA3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+/- 3.4 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803LC UB3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+/- 3.8 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803LC UB3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+/- 5 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803LC UC3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+/- 3.8 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803LC UC3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+/- 5 ppm-30 to 70°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRTC-8564NB B6.3 x 5.2 x 1.4㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.275µA1.1 to 5.5V1.8 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8025NB AA6.3 x 5.2 x 1.4㎜I2C+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.480µA1.15 to 5.5V1.7 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8025NB AC6.3 x 5.2 x 1.4㎜I2C+/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.480µA1.15 to 5.5V1.7 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8571NB B6.3 x 5.2 x 1.4㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.200µA1.3 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8581NB B6.3 x 5.2 x 1.4㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.450µA1.6 to 5.5V1.8 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-8564JE B7.3 x 6.2 x 1.5㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.275µA1.1 to 5.5V1.8 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8581JE B7.3 x 6.2 x 1.5㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.450µA1.6 to 5.5V1.8 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRA-8565SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 125°C0.550µA1.7 to 5.5V1.8 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSYes
EPSONRX-8025SA AA10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.480µA1.15 to 5.5V1.7 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8025SA AC10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.480µA1.15 to 5.5V1.7 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8571SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.200µA1.3 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8581SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.450µA1.6 to 5.5V1.8 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8803SA AA10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803SA UA10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+/- 1.9 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803SA UA10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+/- 3.4 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803SA UB10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+/- 3.8 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803SA UB10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+/- 5 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803SA UC10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+/- 3.8 ppm0 to 50°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRX-8803SA UC10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+/- 5 ppm-30 to 70°C-40 to 85°C0.750µA1.6 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SS /ssNo
EPSONRA-8581SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.450µA1.6 to 5.5V1.8 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSYes
EPSONRX-8035SA B10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.350µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8035SA AA10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.350µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8035SA AC10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.350µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8035LC B3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.400µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8035LC AA3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.400µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX-8035LC AC3.6 x 2.8 x 1.2㎜I2C+/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.400µA1.0 to 5.5V2.4 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-7301SF B10.2 x 7.8 x 2㎜Parallel 4-bit+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.600µA1.6 to 5.5V2.4 to 5.5VYYYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-72423A16.3 x 12.2 x 2.8㎜Parallel 4-bit+/- 20 ppm@+25°C-40 to 85°C1.000µA2.0 to 5.5V4.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-7242316.3 x 12.2 x 2.8㎜Parallel 4-bit+/- 50 ppm@+25°C-40 to 85°C1.000µA2.0 to 5.5V4.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-72421A23.1 x 6.3 x 4.2㎜Parallel 4-bit+/- 10 ppm@+25°C-10 to 70°C1.000µA2.0 to 5.5V4.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-72421B23.1 x 6.3 x 4.2㎜Parallel 4-bit+/- 50 ppm@+25°C-10 to 70°C1.000µA2.0 to 5.5V4.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRTC-7301DG B23.1 x 6.3 x 4.2㎜Parallel 4-bit+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.600µA1.6 to 5.5V2.4 to 5.5VYYYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX8010SJ7.0 x 6.0 x 2.65㎜I2C+5 +/- 5 ppm@+25°C-40 to 85°C0.1600µA1.1 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX6110SA10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C & SPI+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.1300µA1.1 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX8130CE3.2 x 2.5 x 1.0㎜I2C+5 +/- 23 ppm@+25°C-40 to 85°C0.300µA1.1 to 5.5V1.6 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX8900SA10.1 x 7.4 x 3.2㎜I2C+/- 3.4 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.700µA1.6 to 5.5V2.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo
EPSONRX8900CE3.2 x 2.5 x 1.0㎜I2C+/- 3.4 ppm-40 to 85°C-40 to 85°C0.700µA1.6 to 5.5V2.5 to 5.5VYY /MM /DD /DWHH /MM /SSNo